Trekning av elgjakt og rådyrjakt onsdag 12.05 kl. 19:00 på TEAMS

Trekning av elgjakt i 6-felten foregår onsdag 12.05 kl. 19:00 på TEAMS. Klikk her for å bli med på møtet

Elgjakt 6-felten:
Det er mottatt 30 søknader, 28 tilgjengelige felt.

Rådyrjakt:
Umiddelbart etter trekning i 6-felten vil det bli foretatt rådyrtrekning i følgende grunneierlag/utmarkslag:
• Tynset Vestre Gr. lag (Rådyr)
• Tynset Østre Gr. lag (Rådyr)
• Grønnfjellia/Havern (Rådyr)
• Tunna Fåa (Rådyr og hjort)