Tynset Østre Grunneierlag

NYHETER:

  OM TYNSET ØSTRE

  Området ligger fra 10 minutter til en halv time fra Tynset sentrum via fylkesveien mellom Tynset og Tolga på østsiden av Glåma eller Brydalsveien. Det er fire ulike adkomstveier inn i området; Telneset Stasjon, Månveien fra Godtlandsfloen mellom Tynset og Telneset, Hobdseterveien (fra Brydalsveien) og Brydalsveien fra Brydalen. Totalt areal er 93.000 dekar.

  Terreng- og naturtype:
  Tynset Østre Grunneierlag ligger på mellom 490 og 1100 m.o.h. og furuskog og bjørkeskog er det herskende treslag. Det er plantet noe gran i området. Området har mange meget interessante formasjoner fra siste istid. En del av området øst for Stortela er derfor naturvernområde. 10- 20 % av arealet er snaufjell med dominans av dvergbjørk og kvitmose.

  Organisering og eierstruktur:
  Laget er organisert som en forening med ca. 135 andelshavere.
  Styret består av 5 tillitsvalgte personer, samt et eget veiutvalg, jakt og fiskeutvalg og beiteutvalg. Årsmøte er øverste myndighet og avholdes i mars måned.


  KONTAKTINFO

  Styret Navn Tlf Mail
   LederMorten B Often920 63 308moroften@online.no
   JaktutvalgetNils P Hagen450 05 840hagennilsp@gmail.com
   VeiutvalgetMorten Haugen911 75 514mohauge6@online.no
   BeiteutvalgetPer Erik Oldertrøen  
  StyremedlemGunnar Bull Aakran  

  JAKT

  Se jakttilbud på småviltjakt og rådyr HER
  Se jakttilbud på hjort og elg HER

  Jaktgrenser periode 1 (kart.pdf)
  Jaktgrenser periode 2 (kart.pdf)


  FISKE

  Tynset østre fiskeområde ligger øst for Tynset sentrum og byr på fine turmuligheter og et rikt dyreliv. Fiskeområdet passer godt for både familie- og fritidsfiskeren. Klikk på fiskekortet for å se fiskemuligheter:


  OVERNATTING

  i Tynset Østre kan du finne overnatting på de idylliske setrene i Gammeldalen. Se overnattingstilbud HER