Viktig informasjon til jegere

Administrasjon og rapportering (ELG OG HJORT)
Tynset Utmarksråd benytter www.viltrapporten.no for administrasjon og rapportering av sett- og skutt av elg og hjort.
Jeger/jaktlag som har tilgang på jakt på elg eller hjort i Tynset får tildelt brukerkonto med personlig  brukernavn og passord som sendes automatisk på e-post til deg når du blir registrert i systemet.

Jegerkontrakter på elg og hjort signeres elektronisk i viltrapporten/ – eller etter avtale med det enkelte grunneierlag/utmarkslag. I viltrapporten finnes tilgjengelig oppdaterte kvoter og øvrig informasjon til jegere.

Viltrapporten – informasjon og veiledning jeger og grunneier (PDF)

Sett-Elg / Sett-Hjort
Alle jaktlag og jegere utenom jaktlag skal føre «Sett-elg/ eller sett hjort» skjema for alle dager det jaktes. Også dager det ikke sees dyr. Dette føres i elektronisk i Viltrapporten og IKKE i hjorteviltregisterets Sett og skutt. Sett hjort føres i viltrapporten kun dager det faktisk er observert hjort under elgjakt

Skutt-Elg / Skutt-Hjort
Når dyr felles, skal disse også registreres i Viltrapporten og IKKE i hjorteviltregisterets Sett og skutt. OBS:) Alle skutte dyr er også sett! Observasjonsrapporter må samsvare med kategori dyr, og dato! Felling av hjort må registreres fortløpende grunnet felleskvote i hele Utmarksrådet.

Tynset Utmarksråd sørger for samlet innrapportering til kommunen og hjorteviltregisteret som har frist senest innen 10 dager etter jaktas slutt. Siste jaktdag: 23.12.

Om jaktlag/ enkeltjegere ønsker manuell skjema for utfylling underveis i jakta finnes dette her:
Sett_elg_skjema_BM(PDF)
Sett_hjort_skjema_BM(PDF)

Administrasjon og rapportering (Rådyr)
Om rådyrkort er kjøpt via www.inatur.no skal fangstresultat rapporteres uavhengig av fangst eller ikke. Gå til Fangstrapportering og tast in kortnummeret på jaktkortet. Om rådyrkort er fremskaffet direkte fra tillitsvalgte i Gr.lag/utm.lag skal rapporteringer skje til inn til disse ved jaktas slutt.

Ettersøkshund
Alle jaktlag/ jegere som utøver storviltjakt (elg, hjort og rådyr) skal ha tilgang på godkjent ettersøkshund.

Viktige dokumenter for utøvelse av storviltjakt (last ned)
Ettersoksavtale (PDF)
Instruks i føring av sett-elg (endring 2018) (PDF)