Viktig informasjon til jegere

Administrasjon og rapportering (ELG OG HJORT)
Skutt hjort rapporteres et annet sted her på sida. I tillegg skal den rapporteres i hjorteviltregisteret. Husk at den må registreres også som sett.

Jegerkontrakter på elg og hjort signeres elektronisk i Inatur- eller etter avtale med det enkelte grunneierlag/utmarkslag.

Sett-Elg / Sett-Hjort
Alle jaktlag og jegere utenom jaktlag skal føre «Sett-elg/ eller sett hjort» skjema for alle dager det jaktes. Også dager det ikke sees dyr. Dette føres i elektronisk i  hjorteviltregisterets Sett og skutt. Sett hjort føres i Sett og Skutt kun dager det faktisk er observert hjort under elgjakt

Skutt-Elg / Skutt-Hjort
Når dyr felles, skal disse også registreres i hjorteviltregisterets Sett og skutt. OBS:) Alle skutte dyr er også sett! Observasjonsrapporter må samsvare med kategori dyr, og dato! Felling av hjort må registreres fortløpende her på hjemmesida grunnet felleskvote i hele Utmarksrådet.

Tynset Utmarksråd sørger for samlet innrapportering til kommunen og hjorteviltregisteret som har frist senest innen 10 dager etter jaktas slutt. Siste jaktdag: 23.12.

Om jaktlag/ enkeltjegere ønsker manuell skjema for utfylling underveis i jakta finnes dette her:
Sett_elg_skjema_BM(PDF)
Sett_hjort_skjema_BM(PDF)

Administrasjon og rapportering (Rådyr)
Om rådyrkort er kjøpt via www.inatur.no skal fangstresultat rapporteres uavhengig av fangst eller ikke. Gå til Fangstrapportering og tast in kortnummeret på jaktkortet. Om rådyrkort er fremskaffet direkte fra tillitsvalgte i Gr.lag/utm.lag skal rapporteringer skje til inn til disse ved jaktas slutt.

Ettersøkshund
Alle jaktlag/ jegere som utøver storviltjakt (elg, hjort og rådyr) skal ha tilgang på godkjent ettersøkshund.

Viktige dokumenter for utøvelse av storviltjakt (last ned)
Ettersoksavtale (PDF)
Instruks i føring av sett-elg (endring 2018) (PDF)