Det naturbaserte reiselivet – AVLYSNING/UTSETTELSE

Som dere sikkert har fått med dere har koronasituasjonen i Tynset og nabokommunene skapt full nedstengning av samfunnet, mer eller mindre. Dette får også konsekvenser for vår temadag i neste uke, og vi må derfor avlyse konferansen i sin helhet.

Vi rakk fram til onsdag kveld og samle over 50 navn på deltakerlista og vi tolker dette som et gledelig signal på at temaet engasjerer. Det er derfor udiskutabelt at vi gjør et nytt forsøk til høsten, en gang før jul. Dere vil alle sammen bli orientert om tid og sted for denne, og vi håper dere kan finne det anledningen verdt til å delta da også.

Næringsavdelingene i kommunene Folldal, Alvdal, Rendalen, Tynset og Tolga.

DET NATURBASERTE REISELIVET – PDF