Sameiet BRYA utmarkslag

NYHETER:

  OM Sameiet BRYA Utmarkslag

  Området ligger Brydalen og omegn i Tynset kommune, ca 20 minutter med bil fra Tynset sentrum. Brya utmarkslag grenser mot Rendalen og Tolga kommuner. Totalt areal er på 64 647 da, og tellende storviltareal er 37 592 da.

  Terreng- og naturtype:
  BRYA utmarkslag ligger 500 – 1300 m.o.h. består av barskog (gran og furu) og bjørkeskog. Området har meget interessante formasjoner fra siste istid. Brydalen er en forkastningssone og elva Speka danner en spektakulær v-dal. Ca. 40 % av arealet er snaufjell med dominans av dvergbjørk og kvitmose.

  Organisering og eierstruktur:
  Laget er organisert i en bruksordning fastsatt av jordskifteretten, som et tingrettslig sameie med 65 medeiere.
  Styret består av 5 tillitsvalgte personer, samt et eget veiutvalg, jakt- og fiskeutvalg. Årsmøte er øverste myndighet og avholdes i mars måned.

  STYRET

  Henning SandmælStyreleder909 31 123brya.utmark@gmail.com
  Olav-Trond StorrøstenLeder jaktutvalg991 67 500brya.utmark@gmail.com
   Leder fiskeutvalg brya.utmark@gmail.com
  Ole B. GrindalLeder veiutvalg913 96 411brya.utmark@gmail.com
  Trond RustenStyremedlem959 45 870brya.utmark@gmail.com

  Storvilt

  Område er organisert i 4 storviltjaktfelt, 2 søkbare felt, og 2 grunneierfelt.  Medeiere blir prioritert for jakt.
  2 elgfelt legges ut for søknad hvert år (25.09-22.10 og 23.10-31.10) – Søknad elgjakt
  BRYA har i tillegg søknad på hjortejakt (01.09-25.09) – Søknad hjortejakt 

  Kart storviltjaktfelt


  Småvilt

  Brya utmarkslag har mange og varierte muligheter for småviltjakt. Klikk på bilde nedenfor for å se tilbud:


  Fiske

  Her er gode muligheter for fiske etter ørret og røye. Fisket foregår i Brya, Speka og Finstadsjøen. Fiskemulighetene er lett tilgjengelig fra vei. Klikk på bilde nedenfor for fisketilbud i BRYA:


  Styredokumenter

  Vedtekter Sameiet Brya Utmarkslag