Hjort

Foto: Hans Bull

Hjorten forflytter seg over store områder. Etter et tidligere merkeprosjekt er hjorten forholdsvis konsentrert vinterstid, med hovedområder på øst og vestsida av Glomma i området rundt Telneset (kommunegrensa Tynset-Tolga), i tillegg til områdene rundt Strømmen på kommunegrensa mellom Tynset-Alvdal.

På bakgrunn av et utstrakt områdebruk for hjorten har Tynset Utmarksråd felleskvote på hjort. Alle jegere/jaktlag skal forholde seg til tilgjengelig kvote her på hjemmesida.

Registrer felling: https://tynsetutmarksrad.no/hjort/fellingsrapport-hjort/

Restkvote: https://tynsetutmarksrad.no/hjort/restkvote/