Hjort

Foto: Hans Bull

Hjorten forflytter seg over store områder. Etter et tidligere merkeprosjekt er hjorten forholdsvis konsentrert vinterstid, med hovedområder på øst og vestsida av Glomma i området rundt Telneset (kommunegrensa Tynset-Tolga), i tillegg til områdene rundt Strømmen på kommunegrensa mellom Tynset-Alvdal.

På bakgrunn av et utstrakt områdebruk for hjorten har Tynset Utmarksråd felleskvote på hjort. Alle jegere/jaktlag skal forholde seg til tilgjengelig kvote i viltrapporten. For jakttilbud på hjort vises det til det enkelte grunneierlag/utmarkslag.

Kategori Kvote Skutt Rest
Stor bukk 4 0 4
Bukk, til og med 8 tagger 12 0 12
Kolle 18 0 18
Kalv 14 0 14
Totalt 48 0 48