Historisk fellingsstatistikk

Fellingsstatestikk for hjort i Tynset Utmarksråd i perioden 2015-2020. (Årlig kvote = 40)

 

 

Detaljert oversikt over hjortefellinger i Utmarksrådet 2019-2020