Bestandsutvikling


Antall skutte dyr i Tynset Elgvald i valgt tidsperiode

 

Antall sette dyr i Tynset Elgvald i valgt tidsperiode

 

Ku/Okse forhold i Tynset Elgvald i valgt tidsperiode

 

Gjennomsnittsvekter i Tynset Elgvald i valgt tidsperiode