Tylldalen Grunneierlag

NYHETER:

  OM TYLLDALEN

  Tylldalen ligger fra mellom 400 til over 1600 m.o.h. Her finnes de fleste naturtyper, fra barskog over i blandingsskog, fjellskog og snaufjell. I hoveddalføret er det til dels noe bratte lier som flater ut innover mot fjellet. Ellers har området flere dalfører med blandings- og bjørkeskog.

  Tylldalen Grunneierlag er et BA-selskap med 135 andelshavere med eiendommer fra 50 til over 20 000 dekar. Hele området er organisert i grunneierlaget. Styret består av 5 personer, samt et eget fiskeutvalg. Årsmøtet som er lagets høyeste myndighet, avholdes i mars.


  STYRET

  Ola EngenStyreleder913 96 369Oengen@fjellnett.no
  Roar HokstadNesteleder909 53 489fam.hokstad@gmail.com
  Erland HortenSekretær419 25 092xerlandx@hotmail.com
  Magni HortenStyremedlem971 95 820magni_horten@hotmail.com
  Åsmund MoenStyremedlem906 20 834aasmund.m@hotmail.com

  STORVILT

  Området er organisert 10 jaktfelt for storvilt, hvor ett felt selges idet åpne marked for ett år av gangen.
  Info: tylldalen@jakt-fiske-fritid.no

  KART ELGJAKTFELT TYLLDALEN


  SMÅVILTJAKT

  Se jakttilbud på Inatur HER. 
  Det er mulig å kjøpe jaktkort på bever, kontakt tylldalen@jakt-fiske-fritid.no

  Spørsmål vedrørende predatorkort/jakt rettes:
  Ola Engen (91396369)
  Roar Hokstad (90953489)


  FISKE

  Tylldalen representerer et område med varierte muligheter for fiske. Både elva Tysla og mange vann i seterdaler og høyfjell inngår i dette fisketilbudet som kan by på mange fine fiskeopplevelser. Tynsetkortet er også en mulighet. Vi har også døgnutleie av garnfiske i noen vann. Klikk på fiskekortet for å se fisketilbud.


  OVERNATTING

  I Tylldalen kan du finne overnatting i seterstuer, enkel skogskoie eller hytter. Se overnattingstilbud HER