Tynset Vestre Grunneierlag


OM TYNSET VESTRE:

TERRENG- OG NATURTYPE:

Tynset Vestre Grunneierlag ligger på mellom 500 (Glomma) og 1000 (Gråvorda) m.o.h. Og det er furuskog som er det herskende treslag med bjørk i de høyere områder fra ca 720 m.o.h og oppover. En liten del av snaufjell rundt Gråvorda og Tverråvorda fra ca. 900 m.o.h. og oppover. Fint og bra turterreng, med noe seterdrift og en del hytter. Vinter er det meget bra skiløypetraser. Det er kort vei til både Glomma og Tunna som er meget gode fiskemuligheter.

ORGANISERING OG EIERSTRUKTUR:

Laget er organisert som grunneierlag med 185 medlemmer. Arealet er fra 20 til 3500 dekar. Styret består av 5 tillitsvalgte personer, som er igjen delt opp i 3 utvalg. Årsmøtet er øverste myndighet og avholdes i mars/april måned.

STYRET:
LederKarin Myren Graneng, send e-post970 82 601karin.myren@gmail.com
SekretærLiv Marit Mælen950 50 632
Jakt og FiskeutvalgetGeir Arne Mælan415 63 703geir_malan@yahoo.no
VeiutvalgetOdd Erik Hilton952 30 119oehilton@gmail.com
BeiteutvalgetRoger Øvereng917 02 785
Årsmøte
15.03.2016Årsmelding 2015 HER
27.03.2017Årsmelding 2016 HER
19.03.2018Årsmelding 2017 HER
01.04.2019Årsmelding 2018 HER
25.03.2020Årsmelding  2019 HER
22.09.2021Årsmelding  2020 HER

Skjema for eierskifte: Eierskifte Tynset Vestre Grunneierlag – Skjema til nedlasting (WORD)

VÅRT VEINETT:

I forbindelse med RallyTron vil noen av veiene bli stengt mellom enkelte tidspunkter Fredag 06.10.23 og lørdag 07.10.23.

Fredag kvelden stenges veien kl. 19:30 og åpne igjen kl. 01:00.

Lørdag stenges veien kl 10:00 og åpnes igjen kl. 18:00

Løpstrase er langs hovedveien fra Brennrud til Prestlia via Kvannrøsta-Nyvangan-Volsvangan.

Blir løpet ferdig før så åpnes veiene tidligere en det som er satt.

Første bil ut lørdag er kl. 12:00 g det vil ta ca. en time hvis det er igjen 60 biler.

Over ser dere traseen for Rally Tron til helga.

Vi har nå på plass en avtale med Vingelen Utmarkslag for å kunne videreføre overgangsavtalen.


Betaler du sesongkort for sommerhalvåret i Tynset Vestre Grunneierlag, kan du også benytte bomveiene i Magnilldalen og Vingelen. jfr samarbeidavtale Tynset Vestre-Magnilldalen, Vingelen.

Vingelen Utmarkslag har montert elektronisk bomsystem, så ved innkjøring fra Vingelen må ditt kjøretøy være registrert i forkant av passering for å unngå faktura.

Ønsker du ditt/dine kjøretøy registrert, kontakt Rådhuset Vingelen via eposten turist@vingelen.com, med fullt navn og reg.nr på de kjøretøy du har oblater på, og sjekk at du får tilbakemelding om godkjent.

Passering med traktor faktureres ikke.

KartStatusInfo
Åsan lia opp til ØymoslettaSe kartÅpen
Øymosletta over Milskiftet til NyvanganSe kartÅpen
Brennrud – NyvanganSe kartÅpen
Granheim – NyvanganSe kartÅpen
LangseterliaSe kartÅpen
Skaret til NyvanganSe kartÅpen
LonsjøliaSe kartÅpen

FISKE

Tynset Vestre byr på fiskemuligheter etter ørret og røye som passer godt for hele familien. Området som ligger like nord for Tynset sentrum har flotte turmuligheter og har et rikt dyreliv. Se fisketilbud for Tynset Vestre: https://www.inatur.no/fiske/5c77dc534a48b80003e9de07


JAKT

Området i Tynset Vestre er kjent for å ha produktive og gode viltbiotoper. Se jakttilbud på Inatur.no

Kart over jaktfelt elg:

Se mere info her.
JaktfeltKart
Jaktfeltet TVG SØRSe kart
Jaktfeltet TVG MIDTSe kart
Jaktfeltet TVG NORDSe kart
Jaktfeltet TVG VESTSe kart