Cafèdialog 1. eller 2. November på Landbrukets Hus, Tynset

NOUT og Høyskolen i Innlandet inviterer til gruppearbeid og diskusjon om utmarksnæring, med tema som maksimalt utbytte, fellesgode for bygdefolket eller begge deler. Valgfrie tidspunkt er: onsdag 1. November kl. 17.30 – 20.30 eller torsdag 2. November kl. 09.12. Meld dere på ved å scanne QR- koden på invitasjonen.