Elg

Foto: Hans Bull

Tynset Elgvald omfatter 709 223 dekar og dekker 19 Grunneierlag/Utmarkslag. Tynset Elgvald er medlem paraplyorganisasjonen  Nord-Østerdal – Røros Elgregion (NØRE) som utarbeider forslag til bestandsplaner, kvoter og administrerer forvaltningsmessige tiltak i regionen.

Gjeldene bestandsplan finner ser du her: Bestandsplan-elg-vest-2018-2021
Mer informasjon er tilgjengelig på fjellelg.no

Klikk på logo for å se hjemmesiden til NØRE