Fiske

Fiskeområdene på Tynset kan by på flotte og svært varierte fiskeopplevelser. Her finnes både sjøer, tjern bekker og elver. Et fiskekort dekker hele 10 fiskeområder.

Tynset Østre fiskeområde ligger øst for Tynset sentrum.  Fine turmuligheter, og et rikt dyreliv.  Deler av området har aktiv seterdrift.  Passer godt for familie- og fritidsfiskeren.  En kan forvente ørret i alle størrelser.

Tynset Vestre fiskeområde ligger få kilometer nord for Tynset sentrum.  Området byr på flotte turmuligheter og har et rikt dyreliv.  Det er aktiv seterdrift i området.  Fiskemulighetene passer godt for hele familien.

Tylldalen fiskeområde representerer et område med varierte muligheter for fiske.  Både i elva Tysla og mange vann i seterdaler og høyfjell.

Brya fiskeområde ligger  øst for Tynset. Her er gode muligheter for fiske etter ørret og røye. Fisket foregår i Brya, Speka og Finstadsjøen. Fiskemulighetene er lett tilgjengelig fra vei

Fåset-Fådal fiskeområde har over 20 fiskbare vann og tjern.  Området ligger i et flott turterreng rundt Savalen.

Magnilldalen fiskeområde ligger nord for Tynset.  Dalen brukes aktivt til beiting i sommersesongen.  Her er et rikt dyreliv.  Er du heldig kan du også treffe på reinsdyr.  Fine turmuligheter og kort vei til snaufjellet.

Tunndalen:  Området ligger nord for Tynset.  Her finnes et variert dyreliv og flotte turmuligheter.  Husdyr på beite i området.

Nytrøa fiskeområde ligger 25 km nord for Tynset (Rv 3). Området byr på stor variasjon mht fiskemuligheter; elver, bekker, små og større tjern og sjøer.  Fiskevannene er relativt lett tilgjengelig via bilvei, kjerreveier og stier.

Sparsjøen fiskeområde ligger 25 km nord for Tynset (Rv 3).   Et relativt lett tilgjengelig område som er  et ypperlig turterreng.  Svært godt egnet for barnefamilier både for fiskemuligheter og turer.

Glomma/Tunna: Fiskeområdet Glomma (Tynset) starter nord for Åbrua nord for Tynset og går ned til kommunegrensa mellom Tynset Og Alvdal (ca. 19 km).  Elva har lite fall og renner rolig. Fiskeområdet omfatter også deler av Tunna. Dette er en liten og kanskje litt anonym elvestrekning som er lett å fare forbi. Ikke la deg lure av utseende! Vær oppmerksom på at Tunna har en ren fluefiskesone hvor kun fluefiske der snøret utgjør kastevekten er tillatt. Sonen har egne fiskeregler.

Fiskeområdene kan inngå i fiskekort for Tynset felles fiskeområde (Tynsetkortet). 


Savalen Fiskeforening administrerer og tilrettelegger for fiske i Sjøen Savalen i Alvdal og Tynset kommuner. Savalen er en fjellsjø som ligger 707 m.o.h. Røya er den dominerende fiskearten, men sjøen huser også en god bestand av ørret som kan bli storvokst. Savalen er en yndet isfiskedestinasjon som er kjent for å levere gode fangster.

 

Mer info finnes på Fishspot.no.