Hjortevilt

Foto: Hans Bull

Det arealet som er tilsluttet medlemslagene i Tynset Utmarksråd (TU) utgjør Tynset Elgvald i hjorteviltsammenheng jf. § 9 i forskrift om forvaltning av hjortevilt. Styret i TU forvalter og er valdansvarlig representant for Tynset Elgvald.

Valdet skal være sammenhengende og ha en avgrensning som gjør det egnet til jakt på elg, hjort og rådyr.