Predatorordning

Tynset Utmarksråd administrerer og samordner predatorordning på vegne av utmarkslagene. Predatorordningen er opprettet som et forvaltningstiltak for å stimulere til uttak predatorer. Det utbetales skuddpremier etter følgende arter og satser i tabellen nedenfor. For å delta i predatorordningen må du løse predatorkort. Predatorkort finnes tilgjengelig HER.

Predatorkortet fungere som grunneiers tillatelse for jakt på store rovdyr, i tillegg til villsvin innenfor gjeldene lovverk. Dette gjelder samtlige grunneierlag listet nedenfor.

MERK endring av jakttider for predatorkortet. All jakt i perioden 10.09 til 15.11 må det innhentes tillatelse fra de enkelte grunneierlag.

Predatorinnlevering skjer i perioden mars/april hos sekretær i Tynset Utmarksråd (TU). Annonsering av innleveringstidspunkt skjer på hjemmesiden og TU facebooksside. Ved innlevering for skuddpremier skal det fremvises:

 • Avklipte føtter (2) av kråkefugl
 • Framlabber av rev, grevling, mår, røyskatt og mink
 • Dyr kan kontrolleres hele om fangster ønsker å preparere skinn.

Grunneierlag som inngår i predatorordningen:

 • Fåset-Fådal Utmarkslag Sameie
 • Brekken-Ripan Grunneierlag
 • Aumdalen Hamne- og Grunneierlag
 • Tynset Østre Grunneierlag
 • Tynset Vestre Grunneierlag
 • Lonås Utmarksforening
 • Magnildalen Utmarkslag
 • Grønnfjellia-Havern Utmarkslag
 • Fosslia jaktfelt
 • Nyvangdalen-Slettåsen Utmarkslag
 • Sameiet BRYA utmarkslag (Lisensjakt etter de 4 store rovdyr og villsvin i innenfor SAMEIET BRYA utmarkslag sine grenser kan bare skje etter forutgående godkjenning fra leder i jaktutvalget eller stedfortreder (tlf: 991 67 500)
 • Kroklia jaktfelt
 • Stubsjøen Utmarkslag
 • Tylldalen Grunneierlag (EGEN PREDATORINNLEVERING)
 • Nytrøa Grunneierlag
 • Sørsjøen Utmarkslag
 • Rødalen setersameie

Kortet gjelder ikke for områdene: 

 • Nordre Spekedalen Sameie 
 • Sparsjøvollen jaktfelt
ArtSatser (kr)Jakttider
Rev50015.07-15.04
Ravn15010.08-28/29.02
Kråke7515.07-31.03
Grevling30021.08-31.01
Mår80001.11-15.03
R.Katt20021.08-15.03
Mink100Hele året
Gjeldene predatorsatser for Tynset Utmarksråd
Oversikt over innleverte predatorer i perioden 2007-2020
Antall innleverte smårovvilt til Tynset Utmarksråd i jaktsesongene 2007/08-2020/21

Oversikt over innleverte rødrev i perioden 2007-2020
Figur over antall innleverte rødrev i TU