Restkvote

Registrering av felling kan du registrere her: Fellingsrapport hjort

Kategori Kvote Skutt Rest
Stor bukk 6 4 (2 Tynset Vestre, 1 Tynset Østre, 1 Fåset - Fådal) 2
Bukk, til og med 8 tagger 12 6 (3 Tynset Vestre, 1 Nytrøa Utmark, 1 Nyvangdalen - Slettåsen, 1 Tynset Østre) 6
Kolle 18 3 (1 Kroklia, 1 Fåset - Fådal, 1 Tynset Østre) 15
Kalv 14 3 (1 Tunna - Fåa, 1 Tynset Østre, 1 Fåset - Fådal) 11
Totalt 50 16 34