Restkvote

Registrering av felling kan du registrere her: Fellingsrapport hjort

Kategori Kvote Skutt Rest
Stor bukk 6 1 (1 Tynset Vestre) 5
Bukk, til og med 8 tagger 12 4 (2 Fåset - Fådal, 1 Tynset Østre, 1 Tynset Vestre) 8
Kolle 18 6 (3 Tunna - Fåa, 1 Tylldalen Grunneierlag, 2 Tynset Vestre) 12
Kalv 14 1 (1 Tynset Vestre) 13
Totalt 50 12 38