Rådyr

Rådyrbestanden i Tynset kommune varierer i takt med vinterdødeligheten. Snørike og kalde vintre er vel kjent til å kunne bidra til økt dødelighet. I tillegg utgjør tetthet av rovvilt, hovedsak gaupe og rev, og trafikkpåkjørsler den største trusselen mot rådyr og vil være en faktor som kan være med på regulere bestanden. De siste årene har vi generelt sett en økning i rådyrbestanden. For jakttilbud på rådyr vises det til det enkelte grunneierlag/utmarkslag på Inatur

Bestandsplan for rådyr i Tynset Utmarksråd finner du her: Bestandsplan Rådyr 2019-2023 (pdf)

Fellingsstatistikk: