Elgjakta 2023

På mandag begynner elgjakta. Kvotene ble fordelt på årsmøtet 19.04.2023, og er utsendt til alle grunneierlag. Det er ikke tilleggsdyr i år. Kalver under 45 kg. trenger dere ikke ta på kvota, men de skal registreres på Sett og Skutt. I tillegg ber vi om det varsles spesielt om disse til jakob@nout, 913 60 373. Ungdyr under 110 kg kan nedklassifiseres til kalv og belastes kalvekvota.

På årsmøtet ble følgende vedtatt når det gjelder veiing:

Alle grunneierlag skal fra og med jaktåret 2023 – 2024 benytte uavhengig kontrollør eller egenveiing. Ved egenveiing skal alle dyr fotograferes når de er flådd og før hodet kappes av. Bildet sendes jakob@nout.no.

Som før er Asbjørn Strømseng kommunal ettersøksansvarlig. Alle påskytinger uten gjenfunnet dyr skal varsles Asbjørn på 916 36 827 samme dag. Alle jaktlag skal ha tilgang på godkjent ettersøkshund. Det vil bli foretatt stikkprøvekontroller i høst.

Alle jaktlag skal som før føre sett elg i Sett og skutt. Ved behov for bistand, kontakt Jakob på 91360373.

Skitt jakt!