Hjortejakt 2022

Registrer felling: https://tynsetutmarksrad.no/hjort/fellingsrapport-hjort/

Restkvote: https://tynsetutmarksrad.no/hjort/restkvote/

Hjortejakta begynner 01.09. Årets kvote er 50 dyr basert på ny felles bestandsplan for Nord Østerdalen. Nytt av året er at spissbukk er erstattet av bukk med opp til og med 8 takker. Ettersom vi ikke benytter viltrapporten lenger, skal alle skutte dyr registreres her på hjemmesida så fort som mulig etter at de er skutt. Skitt jakt!