Nye vilkår for predatorkort i Tynset Utmarksråd

Som en prøveordning for sesongen 2021/22 vil Utmarksrådets predatorkort også gjelde tillatelse til jakt på store rovdyr og villsvin i henhold til gjeldene lisens- og regelverk. Grunnet stor aktivitet fra annen jakt i perioden  10/9-15/11 må du kontakte det enkelte grunneierlaget for predatorjakt. Les mer om vilkår for predatorordningen her.

Vi ønsker å minne om jaktstart på rev og kråke den 15.07.