Innlevering av smårovvilt (predatorordning 2020/21)

Innlevering av smårovvilt for 2020/21 sesongen er nå ferdigført. Det ble innlevert 66 rev, 50 korp, 61 kråker, 1 grevling og 7 mår. Innsatsen på innleveringene er fordelt på 19 jegere. Jaktinnsatsen var fordelt jevnt over gr.lag/utm.lag som er med i predatorordningen. I 2019 var innsatsen fordelt på 20 jegere, mens i 2018 var innsatsen 13 jegere.

Tabellen nedenfor viser antall innleveringer til Utmarksrådet fra jaktsesongen 2007/08 til 2020/21:

Antall innleverte smårovvilt til Tynset Utmarksråd i jaktsesongene 2007/08-2020/21.

 

Figur over antall innleverte rødrev inn til TU.