Predatorinnlevering TU 22 og 23 april

Ønsker å minne om avslutning av jakt på rødrev den 15.04, som også betyr avslutning på predatorjaktas del for Tynset. Registrering og innlevering av predatorer gjøres på Tynset 22 og 23 april, senest kl. 14:00 fredag 23. Grunnet smittevern bes fangster om å levere i merket kasse på utsiden ved Landbrukets hus (slik som i fjor). Les om vilkår for predatorordningen HER
Vi ønsker også i den sammenheng å minne om Mattilsynets fredning av enkelte fuglearter, i dette tilfelle ravn og kråke. Dette har vart siden før jul.
Ved innlevering skal det fremvises:
  • Avklipte føtter (2) av kråkefugl
  • Framlabber av rev, grevling, mår, røyskatt og mink
  • Dyr kan kontrolleres hele om fangster ønsker å preparere skinn. (avtales pr. tlf 97886312) på fangstdagene.
Merk fangstene med navn og fangststed (hvilket utmarkslag/grunneierlag). Om dere ikke er registrert før, legg også ved kontonummer.