Fellingstallene etter jakta 2020 er nå klare!

Fellingstallene fra storviltjakta i 2020 er nå klare. I Tynset elgvald ble det felt 167 elg jakthøsten 2020. Dette gir en fellingsprosent på 85 % som er godt innenfor målsetningen jf. bestandsplanen og er en liten økning på 7% fra året før. Totalt i hele Tynset kommune ble det felt 207 elg i jakta, som er en økning på 12% fra 2019.

Det ble felt 26 hjort i Tynset elgvald, 5 dyr mer enn i 2019. Totalt ble det felt 37 hjort i kommunen, som er det samme antallet som året før.

For mer detaljert oversikt over fellingsstatestikk i Tynset Elgvald i 2020, se fellingsstatistikk for elg, hjort og rådyr på siden.