Tynset Vestre Grunneierlag

NYHETER:

Veiene er åpen f.o.m torsdag 10.06, Se info om vårt veinett lenger ned på siden.


Da er det endelig tid for årsmøte i TVG.

Onsdag 22 september , Lonås Grendehus kl 20.00.
Husk Smittevern og egen kaffe.

Spørsmål rettes til Marianne Lunåsmo, 9589230, t-lunaa@online.no

Godt årsmøte, se 2020 årsmøteinnkalling med årsmøtepapirier

Hilsen Styret i Tynset Vestre Grunneierlag.
Spørsmål rettes leder v/ Marianne Lunåsmo telefon 95849230


OM TYNSET VESTRE:

TERRENG- OG NATURTYPE:

Tynset Vestre Grunneierlag ligger på mellom 500 (Glomma) og 1000 (Gråvorda) m.o.h. Og det er furuskog som er det herskende treslag med bjørk i de høyere områder fra ca 720 m.o.h og oppover. En liten del av snaufjell rundt Gråvorda og Tverråvorda fra ca. 900 m.o.h. og oppover. Fint og bra turterreng, med noe seterdrift og en del hytter. Vinter er det meget bra skiløypetraser. Det er kort vei til både Glomma og Tunna som er meget gode fiskemuligheter.

ORGANISERING OG EIERSTRUKTUR:

Laget er organisert som grunneierlag med 185 medlemmer. Arealet er fra 20 til 3500 dekar. Styret består av 5 tillitsvalgte personer, som er igjen delt opp i 3 utvalg. Årsmøtet er øverste myndighet og avholdes i mars/april måned.

STYRET:
Leder Marianne Lunåsmo 958 49 230 t-lunaa@online.no
Sekretær Karin Myren Graneng 970 82 601 karin.myren@gmail.com
Jakt og Fiskeutvalget Geir Arne Mælan 415 63 703 geir_malan@yahoo.no
Veiutvalget Odd Erik Hilton 952 30 119 oehilton@gmail.com
Beiteutvalget Bjørn Aasen 907 77 873 bjorn.aasen@vekstra.no

Eierskifte-Tynset-Vestre-Grunneierlag (1) – Skjema til nedlasting (WORD)

VÅRT VEINETT:
Kart Status Info
Åsan lia opp til Øymosletta Se kart Åpen 10.06.21
Øymosletta over Milskiftet til Nyvangan Se kart Åpen 10.06.21
Brennrud – Nyvangan Se kart Åpen 10.06.21
Granheim – Nyvangan Se kart Åpen 10.06.21
Langseterlia Se kart Åpen 10.06.21
Skaret til Nyvangan Se kart Åpen 10.06.21
Lonsjølia Se kart Åpen 10.06.21
Kart over jaktfelt elg:
Jaktfelt Kart
Jaktfeltet Øylia Se kart
Jaktfeltet Åsan Se kart
Jaktfeltet Skarvdalan Se kart
Jaktfeltet Sjømoan Se kart
Jaktfeltet Bergefeltet Se kart
Jaktfeltet Kvanrøsta Se kart
Jaktfeltet Storåsen/Slåttåsen Se kart

 

 

 

Årsmøte
15.03.2016 Årsmelding 2015 HER
27.03.2017 Årsmelding 2016 HER
19.03.2018  Årsmelding 2017 HER
01.04.2019 Årsmelding 2018 HER
25.03.2020 Årsmelding  2019 HER
22.09.2021 Årsmelding  2020 HER

FISKE:

Tynset Vestre byr på fiskemuligheter etter ørret og røye som passer godt for hele familien. Området som ligger like nord for Tynset sentrum har flotte turmuligheter og har et rikt dyreliv. Se fisketilbud for Tynset Vestre:


JAKT:

Området i Tynset Vestre er kjent for å ha produktive og gode viltbiotoper. Se jakttilbud på Inatur.no