Tynset Østre Grunneierlag

OM TYNSET ØSTRE

Området ligger fra 10 minutter til en halv time fra Tynset sentrum via fylkesveien mellom Tynset og Tolga på østsiden av Glåma eller Brydalsveien. Det er fire ulike adkomstveier inn i området; Telneset Stasjon, Månveien fra Godtlandsfloen mellom Tynset og Telneset, Hobdseterveien (fra Brydalsveien) og Brydalsveien fra Brydalen. Totalt areal er 93.000 dekar.

Terreng- og naturtype:
Tynset Østre Grunneierlag ligger på mellom 490 og 1100 m.o.h. og furuskog og bjørkeskog er det herskende treslag. Det er plantet noe gran i området. Området har mange meget interessante formasjoner fra siste istid. En del av området øst for Stortela er derfor naturvernområde. 10- 20 % av arealet er snaufjell med dominans av dvergbjørk og kvitmose.

Organisering og eierstruktur:
Laget er organisert som en forening med ca. 135 andelshavere.
Styret består av 5 tillitsvalgte personer, samt et eget veiutvalg, jakt og fiskeutvalg og beiteutvalg. Årsmøte er øverste myndighet og avholdes i mars måned.


KONTAKTINFO

Styret  Navn  Tlf  Mail
 Leder Morten B Often 920 63 308 moroften@online.no
 Jaktutvalget Nils P Hagen 450 05 840 hagennilsp@gmail.com
 Veiutvalget Morten Haugen 911 75 514 mohauge6@online.no
 Beiteutvalget Per Erik Oldertrøen
Styremedlem Gunnar Bull Aakran

JAKT

Se jakttilbud på småviltjakt og rådyr HER
Se jakttilbud på hjort og elg HER

Jaktgrenser periode 1 (kart.pdf)
Jaktgrenser periode 2 (kart.pdf)


FISKE

Tynset østre fiskeområde ligger øst for Tynset sentrum og byr på fine turmuligheter og et rikt dyreliv. Fiskeområdet passer godt for både familie- og fritidsfiskeren. Klikk på fiskekortet for å se fiskemuligheter:


OVERNATTING

i Tynset Østre kan du finne overnatting på de idylliske setrene i Gammeldalen. Se overnattingstilbud HER