Tylldalen Grunneierlag

OM TYLLDALEN

Tylldalen ligger fra mellom 400 til over 1600 m.o.h. Her finnes de fleste naturtyper, fra barskog over i blandingsskog, fjellskog og snaufjell. I hoveddalføret er det til dels noe bratte lier som flater ut innover mot fjellet. Ellers har området flere dalfører med blandings- og bjørkeskog.

Tylldalen Grunneierlag er et BA-selskap med 135 andelshavere med eiendommer fra 50 til over 20 000 dekar. Hele området er organisert i grunneierlaget. Styret består av 5 personer, samt et eget fiskeutvalg. Årsmøtet som er lagets høyeste myndighet, avholdes i mars.


STYRET

Ola Engen Styreleder 913 96 369 Oengen@fjellnett.no
Roar Hokstad Nesteleder 909 53 489 fam.hokstad@gmail.com
Erland Horten Sekretær 419 25 092 xerlandx@hotmail.com
Magni Horten Styremedlem 971 95 820 magni_horten@hotmail.com
Åsmund Moen Styremedlem 906 20 834 aasmund.m@hotmail.com

STORVILT

Området er organisert 10 jaktfelt for storvilt, hvor ett felt selges idet åpne marked for ett år av gangen.
Info: tylldalen@jakt-fiske-fritid.no

KART ELGJAKTFELT TYLLDALEN


SMÅVILTJAKT

Se jakttilbud på Inatur HER. 
Det er mulig å kjøpe jaktkort på bever, kontakt tylldalen@jakt-fiske-fritid.no

Spørsmål vedrørende predatorkort/jakt rettes:
Ola Engen (91396369)
Roar Hokstad (90953489)


FISKE

Tylldalen representerer et område med varierte muligheter for fiske. Både elva Tysla og mange vann i seterdaler og høyfjell inngår i dette fisketilbudet som kan by på mange fine fiskeopplevelser. Tynsetkortet er også en mulighet. Vi har også døgnutleie av garnfiske i noen vann. Klikk på fiskekortet for å se fisketilbud.


OVERNATTING

I Tylldalen kan du finne overnatting i seterstuer, enkel skogskoie eller hytter. Se overnattingstilbud HER