Sameiet BRYA utmarkslag

OM Sameiet BRYA Utmarkslag

Området ligger Brydalen og omegn i Tynset kommune, ca 20 minutter med bil fra Tynset sentrum. Brya utmarkslag grenser mot Rendalen og Tolga kommuner. Totalt areal er på 64 647 da, og tellende storviltareal er 37 592 da.

Terreng- og naturtype:
BRYA utmarkslag ligger 500 – 1300 m.o.h. består av barskog (gran og furu) og bjørkeskog. Området har meget interessante formasjoner fra siste istid. Brydalen er en forkastningssone og elva Speka danner en spektakulær v-dal. Ca. 40 % av arealet er snaufjell med dominans av dvergbjørk og kvitmose.

Organisering og eierstruktur:
Laget er organisert i en bruksordning fastsatt av jordskifteretten, som et tingrettslig sameie med 65 medeiere.
Styret består av 5 tillitsvalgte personer, samt et eget veiutvalg, jakt- og fiskeutvalg. Årsmøte er øverste myndighet og avholdes i mars måned.

STYRET

Henning Sandmæl Styreleder 909 31 123 brya.utmark@gmail.com
Olav-Trond Storrøsten Leder jaktutvalg 991 67 500 brya.utmark@gmail.com
Leder fiskeutvalg brya.utmark@gmail.com
Ole B. Grindal Leder veiutvalg 913 96 411 brya.utmark@gmail.com
Trond Rusten Styremedlem 959 45 870 brya.utmark@gmail.com

Storvilt

Område er organisert i 4 storviltjaktfelt, 2 søkbare felt, og 2 grunneierfelt.  Medeiere blir prioritert for jakt.
2 elgfelt legges ut for søknad hvert år (25.09-22.10 og 23.10-31.10) – Søknad elgjakt
BRYA har i tillegg søknad på hjortejakt (01.09-25.09) – Søknad hjortejakt 

Kart storviltjaktfelt


Småvilt

Brya utmarkslag har mange og varierte muligheter for småviltjakt. Klikk på bilde nedenfor for å se tilbud:


Fiske

Her er gode muligheter for fiske etter ørret og røye. Fisket foregår i Brya, Speka og Finstadsjøen. Fiskemulighetene er lett tilgjengelig fra vei. Klikk på bilde nedenfor for fisketilbud i BRYA:


Styredokumenter

Vedtekter Sameiet Brya Utmarkslag